انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
خلاصه آنچه در این مطلب خواهید خواند
انعطاف پذیری آموزشی یکی از فاکتورهای شاخص در سبک زندگی هوم اسکول به شمار می‌آید که هدف کلی آن افزایش فرصت‌ها و گزینه‌های موجود آموزش و یادگیری در کودکان است. مسئله کلیدی در یادگیری منعطف این است که چگونه انعطاف پذیری بر یادگیری دانش آموزان و کیفیت آن تجربه یادگیری تأثیر می‌گذارد.

انعطاف پذیری آموزشی چیست؟

انعطاف پذیری آموزشی یکی از فاکتورهای شاخص در سبک زندگی هوم اسکول به شمار می‌آید که هدف کلی آن افزایش فرصت‌ها و گزینه‌های موجود آموزش و یادگیری در کودکان است. مسئله کلیدی در یادگیری منعطف این است که چگونه انعطاف پذیری بر یادگیری دانش آموزان و کیفیت آن تجربه یادگیری تأثیر می‌گذارد و ابعاد گسترده‌ای را همچون موضوع آموزش، روش آموزش، محیط آموزش، سبک یادگیری، محتوای درسی، ساعات و روزهای آموزش، ارزیابی عملکرد آموزش و . . . را شامل می‌شود.

   مطلب مرتبط : سبک زندگی هوم اسکول

 

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
انعطاف پذیری آموزشی یکی از فاکتورهای شاخص در سبک زندگی هوم اسکول به شمار می‌آید که هدف کلی آن افزایش فرصت‌ها و گزینه‌های موجود آموزش و یادگیری در کودکان است.

١انعطاف پذیری در موضوعات آموزشی :

موضوعات آموزشی محدود به منابع تحصیلی و سیستم آموزش سنتی نیستند و لازم است که کودکان موضوعاتی را آموزش ببینند که در زندگی روزمره و موفقیت در زندگی شخصی خود به آنها نیاز دارند مانند مهارتهای فردی و اجتماعی، اصول مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت مالی و اقتصادی، علوم کاربردی و ….

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
موضوعات آموزشی محدود به منابع تحصیلی و سیستم اموزش سنتی نیستند و لازم است که کودکان موضوعاتی را آموزش ببینند که در زندگی روزمره و موفقیت در زندگی شخصی خود به آنها نیاز دارند

٢انعطاف پذیری در روش آموزش :

روشهای آموزش مجموعه ای از فلسفه ها و رویکردهای آموزشی هستند که هدف آنها ارائه شیوه های متناسب با دانش آموزان جهت آموزش و یادگیری بهتر و مطلوب تر است.
هر فلسفه و رویکرد آموزشی به نوبه خود بر ویژگی و یا عوامل مشخصی تاکید می کند و حول محور موضوع خاصی می چرخد برای مثال رویکرد فلسفی رفتارگرایی بر رفتار فراگیران از طریق تعاملات آنها اشاره دارد و یا رویکرد فلسفی پراگماتیسم هدف یادگیری را آموزش دانش و مهارتهای عملی می داند و …
سیستم هوم اسکول بر استفاده از نقطه نظرات گوناگون در میان رویکردهای فلسفی تاکید دارد تا از نکات مثبت هرکدام از آن رویکردها، در شرایط مختلف و با توجه به نیاز دانش آموزان و خانواده ها بهره مند شود.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
روشهای آموزش مجموعه ای از فلسفه ها و رویکردهای آموزشی هستند که هدف آنها ارائه شیوه های متناسب با دانش آموزان جهت آموزش و یادگیری بهتر و مطلوب تر است.

٣انعطاف پذیری در محیط آموزش:

محیط آموزشی تأثیر فزاینده ای بر میزان یادگیری در کودکان دارد. محیطی که از پویایی، شادی و تنوع مطلوبی برخوردار باشد. بر همین اساس در سیستم هوم اسکول بر ایجاد فضایی منعطف برای آموزش و یادگیری تاکید می شود. محیطی که کودکان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند، احساس راحتی داشته باشند، یاد بگیرند و به شکل خوب به خاطر بسپارند.

محیط آموزش در سیستم هوم اسکول محدود به مکان یا موقعیت خاصی نیست و برای مثال آموزش می تواند در حیاط خانه، در کلاسی خارج از مدرسه، در موزه، پارکهای علم و فناوری و … باشد. هیچ محدودیت فضایی وجود ندارد و موضوع اصلی فقط و فقط یادگیری است.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
محیط آموزش در سیستم هوم اسکول محدود به مکان یا موقعیت خاصی نیست

۴انعطاف پذیری در سبک یادگیری

سبک های یادگیری روش‌هایی برای یادگیری هستند که با توجه به ویژگی‌های فردی هر کودکی متفاوت است. چهار سبک اصلی یادگیری عبارتند از سبک یادگیری بصری یا دیداری، سبک یادگیری شنیداری، سبک یادگیری حرکتی و سبک یادگیری خواندن – نوشتن.

لازم به ذکر است که چهار سبک یادگیری در تمامی کودکان جود دارد و اینگونه نیست که کودکی فقط دارای یک سبک یادگیری باشد، تنها تفاوت موجود تفاوت در میزان یادگیری با توجه به سبک یادگیری آنها است. برای مثال برخی از کودکان سبک یادگیری شنیداری قوی تری نسبت به سبک یادگیری حرکتی دارند و یا میزان یادگیری دیداری آنها نسبت به سایر روشهای یادگیری شان بسیار بالاتر است.
در سیستم هوم اسکول از سبکهای یادگیری به صورت ترکیبی استفاده می شود زیرا یادگیری مطلوب تلفیقی از دیدن، شنیدن، حرکت کردن، خواندن و نوشتن است. در این سیستم آموزشی، هدف و تلاش بر این است که تمامی جنبه های مهارتی یادگیری در کودکان تقویت شود.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
در سیستم هوم اسکول از سبکهای یادگیری به صورت ترکیبی استفاده می شود زیرا یادگیری مطلوب تلفیقی از دیدن، شنیدن، حرکت کردن، خواندن و نوشتن است.

5- انعطاف پذیری در سطح محتوای درسی:

سطح محتوای درسی در سیستم هوم اسکول با توجه به توانایی ها، استعدادها، ضریب هوش و فعالیت ذهنی کودکان مشخص می شود و هیچ ارتباطی با سن و سال کودکان ندارد. در هوم اسکول هر کودکی می تواند با توجه به قابلیت های خود و میزان یادگیری اش سطوح محتوایی درسی متفاوتی را نسبت به همسالان خود تجربه کند و مسیر رشد و یادگیری منطبق بر توانایی، پذیرش و میل و علاقه او برنامه ریزی شود.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
در هوم اسکول هر کودکی می تواند با توجه به قابلیت های خود و میزان یادگیری اش سطوح محتوایی درسی متفاوتی را نسبت به همسالان خود تجربه کند و مسیر رشد و یادگیری منطبق بر توانایی، پذیرش و میل و علاقه او برنامه ریزی شود.

6- انعطاف پذیری در برنامه ریزی ساعات و روزهای آموزشی:

منظور از انعطاف پذیری در برنامه ریزی ساعات آموزشی محدود نکردن کودکان به یادگیری در زمانهای مشخص است. یادگیری در هر زمان و در هر لحظه ای می تواند صورت بگیرد و فقط محدود به شرایط و یا ساعات معینی نیست. زمانی که متوجه می‌شویم فرزندانمان میل به یادگیری دارند، باید بستر آن را فراهم و تا حد امکان آن را توسعه داد و موانعی که می توانند بر سر راه یادگیری آنها باشند را حذف و یا کمرنگ کرد. به خاطر داشته باشیم که در سیستم هوم اسکول، هر لحظه، هر ساعت و هر روز، فرصتی برای یادگیری است.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
در سیستم هوم اسکول، هر لحظه، هر ساعت و هر روز، فرصتی برای یادگیری است.

7- انعطاف پذیری در شیوه ارزیابی عملکرد آموزشی:

هر سیستم آموزشی در شیوه ارزیابی عملکرد آموزشی خود از روش مشخص و منحصر به خود استفاده می کند و از این طریق عملکرد دانش آموز را مورد ارزیابی قرار می دهد. در سیستم هوم اسکول، برای دریافت بهترین عملکرد و اطمینان از یادگیری موثر کودکان، از تمامی شیوه های ارزیابی عملکرد آموزشی استفاده می شود.

انعطاف پذیری آموزشی در هوم اسکول
در سیستم هوم اسکول، برای دریافت بهترین عملکرد و اطمینان از یادگیری موثر کودکان، از تمامی شیوه های ارزیابی عملکرد آموزشی استفاده می شود.

 

 

 

 

 

   مطالبی که می‌‌تواند برای شما مفید باشد :

   ارزیابی میزان یادگیری کودکان در هوم اسکول

   راهنمای سریع هوم اسکول

   آموزش در خانه و مزایای آن

   برنامه ریزی برای هوم اسکول

زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
دسترسی سریع