پادکست های پیشنهادی در حوزه آموزش و هوم اسکول

1- پادکست یک سیستم برای تربیت شهروند حرف شنو از Bplus با اجرای علی بندری

2- پادکست آنچه در مدرسه‌ به ما یاد نداده‌اند از رادیو راه با اجرای مجتبی شکوری