رشد شناختی کودک

والدین

10 سالگی و نقاط عطف رشد کودک

10 سالگی سن تغییرات در مورد همه چیز است. بدن، هورمون‌ها، احساسات، حلقه‌های اجتماعی و مهارت‌های آن‌ها در این سن در نوسان است. این یک دوره گذار تاریخی است که می تواند چالش‌ها و لذت‌هایی را به همراه داشته باشد، زیرا کودکان شروع به استقبال از رویکرد بیست ساله می‌کنند.

Read More
والدین

9سالگی و نقاط عطف رشد کودک

در 9 سالگی، شما همچنان پیشرفت های شناختی کودک خود خواهید بود کودکان نه ساله از نظر عاطفی به بلوغ می‌رسند. آنها به رشد قد و قوت خود ادامه می‌دهند و ممکن است از نظر ذهنی آماده باشند تا در ورزش و سایر فعالیت‌های بدنی برتر باشند.

Read More
والدین

6 سالگی و نقاط عطف رشد کودک

6 سالگی می‌تواند تجربه‌ای لذت بخش و سرگرم کننده برای والدین باشد. فرزند 6 ساله شما با اینکه رشد کرده و با شما معاشرت می‌کند هنوز به توجه و حمایت نیاز دارد و در عین حال، شخصیت او در حال شکوفا شدن است. کودکان در این سن برای دوستی‌هایشان ارزش بیشتری قائل‌اند.

Read More