علل گرایش به آموزش در خانه

علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین
خلاصه آنچه در این مطلب خواهید خواند
آموزش در خانه عبارت است از آموزش کودکان در محیط خانه و توسط خود والدین. در این روش آموزشی، برنامه های درسی و روش های آموزشی توسط خود والدین و کودک مشخص می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی دلایل گرایش به آموزش در خانه انجام گرفت

علل گرایش به آموزش در خانه از نظر والدین کودکان آموزش دیده در خانه: مطالعه کیفی تجربیات والدین

چکیده:
آموزش در خانه عبارت است از آموزش کودکان در محیط خانه و توسط خود والدین. در این روش آموزشی، برنامه های درسی و روش های آموزشی توسط خود والدین و کودک مشخص می شود. پژوهش حاضر، با هدف بررسی دلایل گرایش به آموزش در خانه انجام گرفت. رویکرد این پژوهش کیفی بود که در آن 9 خانواده در شهر تهران بر اساس نمونه گیری هدفمند و به صورت «روش گلوله برفی» انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از روش های مصاحبه نیمه ساختار یافته و «خود شرح حال نویسی» استفاده شد. روش تجزیه و تحلیل یافته ها، تحلیل محتوای متن مصاحبه و اتوبیوگرافی بوده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است عامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در گرایش به آموزش در خانه چندان مورد توجه والدین نبوده است. پیرامون عوامل فرهنگی اجتماعی به جو رقابتی مدارس، خالی بودن جای آموزش های اخلاقی و ارزش های انسانی در برنامه های درسی مدارس و تجربیات آموزشی والدین و احساس مسوولیت والدین اشاره شده است. در مورد عوامل آموزشی و پداگوژیکی گرایش به آموزش در خانه، نارضایتی از برنامه های درسی، روش های آموزشی در مدارس و استقلال در یادگیری، توجه به علایق و نیازهای کودک، پویایی روش و فرصت آموزش متقابل در آموزش در خانه بیان شد. تمرکزگرایی و سیاست زدگی آموزشی نیز نیز به عنوان خط مشی های سیاسی موثر در آموزش در خانه ذکر گردید.
کلیدواژگان:

آموزش ، آموزش در خانه ، برنامه های درسی ، آموزش رسمی ، مدرسه

زبان: فارسی
انتشار در: فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی، پیاپی 35 (زمستان 1391)
صفحات: 1 تا 14
لینک کوتاه: magiran.com/p1082804  

مطالب مرتبط:

روشهای آموزش در سیستم هوم اسکول

آموزش در خانه و تاریخچه آن

برنامه ریزی برای هوم اسکول

آموزش در خانه با روش جان هولت

زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
دسترسی سریع