سبکهای یادگیری در هوم اسکول

سبکهای یادگیری
خلاصه آنچه در این مطلب خواهید خواند

منظور از سبکهای یادگیری چیست؟

سبکهای یادگیری در آموزش خانگی و آشنایی با آنها یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار برای یادگیری در کودکان است. هر کودک دانش آموزی یک استراتژی دارد که از آن برای به خاطر سپردن کارآمدتر اطلاعات در حین مطالعه استفاده می‌کند. برخی از آنها یادداشت برداری می‌کنند، برخی نمودارها را می‌سازند، برخی ترجیح می‌دهند به سخنرانی‌ها گوش دهند و غیره.

از آنجایی که هیچ سبک یادگیری برای همه کودکان مناسب نیست، آشنایی و انتخاب درست این سبکها می‌تواند برای خانواده‌هایی که آموزش خانگی را برای فرزندان خود انتخاب می کنند بسیار مفید و راهگشا باشد چرا که می‌تواند به بهبود کیفیت یادگیری در کودکان و انتقال صحیح مفاهیم به آنها منجر شود.

 

سبکهای یادگیری
سبکهای یادگیری در آموزش خانگی و آشنایی با آنها یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار برای یادگیری در کودکان است زیرا هر کودک دانش آموزی یک استراتژی دارد که از آن برای به خاطر سپردن کارآمدتر اطلاعات در حین مطالعه استفاده می‌کند.

 

انوع اصلی یادگیری در آموزش چیست؟

قبلاً اشاره کردیم که دانشمندان سال‌ها سعی کرده‌اند بهترین روش‌های یادگیری دانش‌آموزان را از طریق تحقیق درک کنند. یکی از نظریه‌های رایج تا به امروز مدل VARK است. این مدل چهار نوع یادگیرنده را شناسایی می‌کند: دیداری، شنیداری، حرکتی و خواندن/نوشتن.

اکثر افراد ترکیبی از این چهار سبک هستند، اما در بیشتر مواقع سبک یادگیری غالبی دارند. هر کدام از این سبکها روشی مکمل برای آموزش دارند. حال، بیایید ویژگی‌های هر یک از این سبک‌ها و بهترین استفاده از آنها را ببینیم.

 

سبکهای یادگیری
مدل VARK چهار نوع یادگیرنده را شناسایی می‌کند که عبارتند از دیداری، شنیداری، حرکتی و خواندن/نوشتن.

 

سبک یادگیری بصری

یادگیرندگان بصری افرادی هستند که ترجیح می‌دهند اطلاعات خود را به صورت بصری دریافت کنند اعم از نقشه‌ها، نمودارها و موارد دیگر. با این حال، آنها لزوماً به عکس‌ها یا فیلم‌ها به خوبی پاسخ نمی‌دهند، بلکه به اطلاعات خود با استفاده از کمک‌های بصری مختلف مانند الگوها و اشکال نیاز دارند. بهترین راه برای ارائه به یادگیرندگان بصری نشان دادن رابطه بین ایده‌های مختلف به صورت بصری است. به عنوان مثال، هنگام توضیح یک فرآیند علمی، می‌توان آن را با استفاده از نمودار انجام داد.

 

سبکهای یادگیری
یادگیرندگان بصری افرادی هستند که ترجیح می‌دهند اطلاعات خود را به صورت بصری دریافت کنند اعم از نقشه‌ها، نمودارها و موارد دیگر.

 

سبک یادگیری شنیداری

یادگیرندگان شنیداری افرادی هستند که وقتی اطلاعات شنیده می‌شود، بهتر یاد می‌گیرند. آن‌ها تمایل دارند که ایده‌های خود را بعد از صحبت مرتب کنند نه اینکه قبلاً به ایده‌ها فکر کنند. از آنجایی که از نظر آنها، گفتن مطالب با صدای بلند به آنها در درک مفهوم کمک می کند یادگیرندگان شنیداری زمانی بهتر یاد می‌گیرند که اطلاعات از طریق راهبردهایی که شامل صحبت کردن است، مانند سخنرانی ها و بحث‌های گروهی به آنها ارائه شود. آن‌ها می‌توانند از تکرار درس‌ها، ضبط سخنرانی‌ها، فعالیت‌های گروهی که نیاز به توضیح ایده‌های همکلاسی‌ها دارند و غیره سود ببرند.

 

سبکهای یادگیری
یادگیرندگان شنیداری افرادی هستند که وقتی اطلاعات شنیده می‌شود، بهتر یاد می‌گیرند.

 

سبک یادگیری حرکتی

یادگیرندگان حرکتی افرادی هستند که ترجیح می‌دهند با انجام دادن یاد بگیرند. آنها از یک تجربه عملی لذت می برند، معمولاً بیشتر با واقعیت در تماس هستند و بیشتر با آن ارتباط دارند و به همین دلیل است که برای درک بهتر چیزی نیاز به استفاده از تجربه لمسی دارند. بهترین راه برای ارائه اطلاعات جدید به یک یادگیرنده حرکتی از طریق تجربه شخصی، تمرین، مثال‌ها یا شبیه سازی است. به عنوان مثال، آنها می‌توانند یک آزمایش را با بازآفرینی آن به خاطر بسپارند.

 

سبکهای یادگیری
یادگیرندگان حرکتی افرادی هستند که ترجیح می‌دهند با انجام دادن یاد بگیرند.

 

خواندن و نوشتن

یادگیرندگان خواندن/نوشتن، اطلاعات را زمانی که به صورت کلمات باشد بهتر یاد می‌گیرند، چه با نوشتن یا خواندن آن. برای آنها، متن از هر نوع نمایش دیداری یا شنیداری یک ایده قدرتمندتر است. این افراد معمولاً در تکالیف کتبی بسیار خوب عمل می‌کنند. راه‌های مختلفی برای تشویق کردن یک یادگیرنده خواندن/نوشتن برای درگیر شدن و درک یک درس خاص وجود دارد. به عنوان مثال، بهتر است از آنها بخواهیم نمودارها را با عبارات نوشتاری توصیف کنند، در مورد موضوعات آزمونهای کتبی شرکت کنند، یا به آنها تکالیف کتبی بدهند.

 

سبکهای یادگیری
یادگیرندگان خواندن/نوشتن، اطلاعات را زمانی که به صورت کلمات باشد بهتر یاد می‌گیرند، چه با نوشتن یا خواندن آن. برای آنها، متن از هر نوع نمایش دیداری یا شنیداری یک ایده قدرتمندتر است.

 

انواع دیگر سبکهای یادگیری

توجه به این نکته ضروری است که همه در مورد انواع سبکهای یادگیری، نام آنها یا حتی تعداد آنها توافق ندارند. مطالعات و نظریه‌های اخیر روانشناسان و متخصصان در این زمینه نشان می‌دهد که بین 3 تا 170 نوع مختلف سبک یادگیری وجود دارد. انواع دیگر سبکهای یادگیری بر اساس یکی از حواس و جنبه اجتماعی عبارتند از:

یادگیرندگان منطقی/تحلیلی

همانطور که از نام آن پیداست، زبان آموزان تحلیلی برای درک یک موضوع خاص به منطق و مهارتهای تحلیلی وابسته هستند. این نوع یادگیرندگان به جستجوی ارتباطات، علل، الگوها و نتایج یادگیری خود می‌پردازند. معلم می‌تواند با طرح سؤالاتی که نیاز به تفسیر دارند، با استفاده از مطالبی که مهارتهای حل مسئله را فعال می‌کند و دانش‌آموزان را برای رسیدن به نتیجه‌گیری بر اساس حقایق یا استدلال تحریک می‌کند، فراگیران تحلیلی را درگیر و برانگیزد.

 

سبکهای یادگیری
زبان آموزان تحلیلی برای درک یک موضوع خاص به منطق و مهارتهای تحلیلی وابسته هستند. این نوع یادگیرندگان به جستجوی ارتباطات، علل، الگوها و نتایج یادگیری خود می‌پردازند.

 

   مطلب مرتبط : مهارتهای تحلیلی در کودکان

 

فراگیران اجتماعی/ زبانی

این نوع یادگیرندگان به درس‌های آموزشی که شامل کار یا مشارکت همسالان است، علاقه دارند. یادگیرندگان اجتماعی/زبانی از این مشارکت دو چیز به دست می‌آورند: اجتماعی شدن (که دوست دارند) و درک بهتر یک موضوع. معلمان می‌توانند با استفاده از نقش آفرینی، فعالیتهای گروهی و تشویق تعامل دانش آموزان (پرسیدن سوال، به اشتراک گذاری داستان و غیره) این نوع یادگیرندگان را برانگیزند.

 

یادگیرندگان انفرادی

این دانش آموزان برعکس یادگیرندگان اجتماعی هستند. فراگیران انفرادی ترجیح می‌دهند به تنهایی و بدون نیاز به تعامل با دیگر زبان آموزان مطالعه کنند. کار انفرادی نقطه قوت یک دانش آموز انفرادی است. معلمان می‌توانند با استفاده از فعالیتهایی که نیاز به کار فردی (از جمله یادداشت روزانه) و مهارتهای حل مسئله، شناخت دستاوردهای فردی دانش آموز و غیره دارند، به این نوع یادگیرندگان کمک کنند.

 

سبکهای یادگیری
فراگیران انفرادی ترجیح می‌دهند به تنهایی و بدون نیاز به تعامل با دیگر زبان آموزان مطالعه کنند.

 

یادگیرندگان طبیعت آموز

این نوع یادگیرندگان در تماس با طبیعت برتری می‌یابند. محیط مطالعه ایده آل یک طبیعت آموز محیطی آرام و آرام است. اگر بخواهیم طبیعت آموزان را با نوع دیگری مقایسه کنیم، یادگیرندگان لمسی خواهند بود. تنها تفاوت در بخش طبیعت این معامله است، زیرا طبیعت‌آموزان برای یادگیری بهتر باید بیرون باشند. در حالی که یادگیری در طبیعت ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد، معلمان همچنان می‌توانند این سبک یادگیری را در دانش آموزان با اختصاص دادن فعالیتهای عملی، برگزاری کلاس در فضای باز در صورت امکان و استفاده از مثالهای طبیعت هنگام توضیح یک درس جدید، پرورش دهند.

 

سبکهای یادگیری
این نوع یادگیرندگان در تماس با طبیعت برتری می‌یابند. محیط مطالعه ایده آل یک طبیعت آموز محیطی آرام و آرام است.

 

مطلب مرتبط :  هوش طبیعت گرایانه در کودکان

 

چگونه کودکان به بهترین شکل یاد می‌گیرند؟

با توجه به اینکه هرکسی یک روش یادگیری منحصر به فرد دارد، اشتباه است که بگوییم یک سبک یادگیری خاص بهترین راه است. با این حال، درک سبک یادگیری برای مطالعات بسیار مهم است.

از آنجایی که روشی که یک فرد اطلاعات را به بهترین شکل استفاده می‌کند می‌تواند عاملی تعیین کننده در موفقیت تحصیلی آنها باشد، درک اینکه آنها چه نوع یادگیرنده ای هستند حیاتی است. شما می‌توانید این کار را با استفاده از هر چهار روش یادگیری انجام دهید و سپس تصمیم بگیرید که کدام یک به دانش آموزان شما بهتر کمک می‌کند.

عوامل زیادی وجود دارند که بر نحوه یادگیری بهتر افراد تأثیر می‌گذارند، از جمله محیط و عوامل شناختی و عاطفی. با این حال، هنگامی که بدانید چه نوع سبکی برای آنها مناسب است، می‌توانید مطالعاتشان را متناسب با نیازهایشان تنظیم کنید و آنها را در مسیر درستی قرار دهید.

 

 

 

 

 

مطالبی که می‌تواند برای شما مفید باشد :

   فلسفه‌های آموزشی

   آموزش در خانه با روش جان هولت

   چطور با فرزندانمان دوست باشیم؟

 

زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
دسترسی سریع