آموزش

آموزش

توسعه مهارت خودانگیزی در کودکان

انگیزه شخصی نه تنها می‌تواند به رشد فرزندانمان در مسیر تحصیلی کمک کند، بلکه به آنها در رسیدن به اهدافشان در دوران رشد و در طول زندگی کمک زیادی می‌کند. انگیزه ها می‌توانند در اثر عوامل بیرونی نیز ایجاد شوند، اما بواسطه آنکه این عوامل تحت کنترل ما نیستند، بهتر است توانایی و مهارت ایجاد انگیزه درونی را در فرزندانمان ایجاد کنیم.

Read More
آموزش

تاریخ و اهمیت مطالعه آن برای کودکان

چرا تاریخ مهم است؟ پاسخ در درس‌های ارزشمندی است که می‌دهد. تاریخ به مثابه گنجینه ای از تجربیات، دستاوردها و اشتباهات است که فرزندانمان می‌توانند از آنها بیاموزند. با بررسی گذشته، بینشی به دست می‌آوریم که تصمیمات فعلی ما را هدایت می‌کند و آینده روشن‌تری را شکل می‌دهد.

Read More
آموزشوالدین و مربیان

سرگرم آموزی یا Edutainment چیست؟

سرگرم آموزی یا اجوتینمنت (Edutainment) اصطلاحی است که در سالهای اخیر برای ترکیب آموزش و سرگرمی در یک تجربه لذت بخش محبوبیت پیدا کرده است. اگرچه این یک روش جدید نیست، اما نوآوری‌های تکنولوژیکی دامنه روزافزونی از امکانات را ارائه می‌دهند که روز به روز به تکامل خود ادامه می‌دهند.

Read More
آموزش

آموزش فلسفه به کودکان

آموزش فلسفه به کودکان اغلب به عنوان رشته‌ای انتزاعی، عمیق و سخت‌گیرانه در نظر گرفته می‌شود که برای آنها قابل درک نیست. اما کودکان فیلسوفانی طبیعی هستند که قادر به طرح و تأمل در مسائل فلسفی هستند. فلسفه به کودکان این فرصت را می‌دهد که تفکر خود را بهبود بخشند، دنیای خود را بیشتر درک کنند.

Read More
آموزش

الفبا و آموزش آن به کودکان در خانه

آموزش الفبا به کودکان اولین گام برای آشنایی آنها با دنیای زبان و واژگان است. کودکان از طریق الفبا می‌توانند در مورد کلمات و داستان ها یاد بگیرند و دایره دانش خود را گسترده تر کنند. این رو، آموزش الفبا به کودکان اولین گام برای آشنایی آنها با دنیای زبان و واژگان است.

Read More
آموزش

ریاضی و کاربرد آن در زندگی

ریاضیات فقط مجموعه‌ای از مفاهیم و معادلات انتزاعی محدود به صفحات کتابهای درسی نیست بلکه کاربرد ریاضیات به استفاده عملی از اصول، تکنیک‌ها و مدلهای ریاضی برای حل مسائل مختلف و رسیدگی به چالشها در زمینه‌ها و صنایع مختلف اشاره دارد که طیف گسترده‌ای از وظایف ساده تا تصمیمات پیچیده را شامل می‌شود.

Read More
آموزش

تفکر منطقی در کودکان

تفکر منطقی یک مهارت ضروری در زندگی است که کودکان را قادر می‌سازد بین درست و غلط تشخیص دهند. به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و عواقب تصمیمات خود را درک کنند. کودکان نمی‌توانند این مهارتها را به تنهایی یاد بگیرند، این مهارتها باید در آنها پرورش داده شود.

Read More
آموزش

توسعه مهارتهای تصمیم گیری در کودکان

تصمیم‌گیری مسئولانه، توانایی انتخاب مسیر عمل از میان انتخابهای احتمالی و انجام انتخابات مثبت در مورد تعاملات اجتماعی و رفتار شخصی است. انتخاب معمولاً باید بر اساس استانداردهای اخلاقی، نگرانی‌های ایمنی و هنجارهای اجتماعی باشد و شامل توانایی ارزیابی صادقانه پیامدهای اعمال مختلف در حالی که رفاه خود و دیگران را در نظر داشته باشیم.

Read More
آموزش

مهارتهای تفکر تحلیلی در کودکان

برای هر انسان، توانایی تفکر تحلیلی بسیار مهم است زیرا در زندگی روزمره در معرض موقعیتهای خاصی قرار می‌گیریم که باید ذهن و منطق خود را تجزیه و تحلیل کنیم و در مورد آنها عملی داشته باشیم. اگر مهارتهای تحلیلی خوبی داشته باشیم، راحت‌تر به تصمیم‌های مفید می‌رسیم و می‌دانیم چگونه از اطلاعاتی که در اختیار داریم استفاده کنیم.

Read More
آموزش

هوش درون فردی در کودکان

افراد با پتانسیل هوش درون فردی بالا، ایده‌ای از آنچه می‌خواهند به دست آورند و چگونه می‌توانند آن را انجام دهند، دارند. آنها انگیزه دارند تا آنچه را که می‌آموزند در زندگی روزمره خود به کار گیرند و برای رسیدن به اهداف خود صرف نظر از سن و سالش بسیار مصمم است.

Read More