توسعه مهارتهای تصمیم گیری در کودکان

تصمیم گیری در کودکان
خلاصه آنچه در این مطلب خواهید خواند
تصمیم‌گیری مسئولانه، توانایی انتخاب مسیر عمل از میان انتخابهای احتمالی و انجام انتخابات مثبت در مورد تعاملات اجتماعی و رفتار شخصی است. انتخاب معمولاً باید بر اساس استانداردهای اخلاقی، نگرانی‌های ایمنی و هنجارهای اجتماعی باشد و شامل توانایی ارزیابی صادقانه پیامدهای اعمال مختلف در حالی که رفاه خود و دیگران را در نظر داشته باشیم.

مهارتهای تصمیم گیری چیست؟

مهارتهای تصمیم گیری چیزی فراتر از انتخاب کردن است. این فرآیندی است برای شناسایی آنچه باید انجام شود و همچنین راه های چگونگی دست یافتن به آن، همراه با تأمل در مورد انگیزه‌ها و پیامدها.

وقتی فردی مهارتهای تصمیم گیری خوبی داشته باشد، انتظارات معقولی در مورد اینکه اعمال (یا عدم اقدام) او چه خواهد کرد، دارد و درک می‌کند که چرا برخی اقدامات برای رفاه او و نگرانی‌های دیگران بهترین اقدام قلمداد می‌شود. تصمیم‌گیری سالم به فرد امکان می‌دهد تشخیص دهد که چه زمانی بر اساس انگیزه عمل می‌کند و چرا ممکن است گاهی اوقات احساس اقدام سریع ایجاد شود. افرادی با این ویژگی همچنین می توانند نتایج مثبت بیشتری را در آینده ارزیابی کنند.

تصمیم گیری در کودکان
تصمیم‌گیری سالم به فرد امکان می‌دهد تشخیص دهد که چه زمانی بر اساس انگیزه عمل می‌کند و چرا ممکن است گاهی اوقات احساس اقدام سریع ایجاد شود.

تصمیم گیری مسئولانه چیست؟

تصمیم‌گیری مسئولانه، توانایی انتخاب مسیر عمل از میان انتخابهای احتمالی و انجام انتخابات مثبت در مورد تعاملات اجتماعی و رفتار شخصی است. انتخاب معمولاً باید بر اساس استانداردهای اخلاقی، نگرانی‌های ایمنی و هنجارهای اجتماعی باشد و شامل توانایی ارزیابی صادقانه پیامدهای اعمال مختلف در حالی که رفاه خود و دیگران را در نظر داشته باشیم.

چرا توسعه مهارتهای تصمیم گیری در  دوران کودکی مهم است؟

دوران کودکی دورانی پر از لذت و کشف است. از یادگیری مهارتهای اجتماعی گرفته تا توسعه هوش هیجانی، رشد شناختی و فیزیکی، دوره‌ای که قدرت آموزش اولیه بسیار زیاد است.

همراه با مزایای فراوانی مانند خلاقیت، هماهنگی بیشتر، افزایش سطح اعتماد به نفس و مهارتهای اجتماعی بهتر، هدف یادگیری زودهنگام توسعه همه جانبه کودکان است و به ایجاد یک پایه قوی برای رفاه مادام العمر آنها ادامه می‌دهد.

یک مهارت حیاتی برای رشد در اوایل کودکی مهارت تصمیم گیری است. به عنوان بزرگسال، ما اهمیت انتخابها را به خوبی درک می‌کنیم و به خوبی می‌دانیم که هر چالشی فرصتی برای تصمیم گیری ایجاد می‌کند. یادگیری این مهارت از همان ابتدای زندگی می‌تواند به کودکان کمک کند تا به بزرگسالان سالم و بالغ تبدیل شوند. این مهارت به جای اینکه بر اساس انگیزه عمل کند، ابزار لازم را به کودکان می‌دهد تا آرام و واضح فکر کنند و بنابراین بهترین چیزهایی را که زندگی ارائه می‌دهد، حتی در بزرگسالی تجربه کنند.

تصمیم گیری در کودکان
مهارت تصمیم گیری به جای اینکه بر اساس انگیزه عمل کند، ابزار لازم را به کودکان می‌دهد تا آرام و واضح فکر کنند

درک فرآیند تصمیم گیری به کودکان کمک می‌کند تا انتخابهای آگاهانه و مسئولانه‌ای در زندگی داشته باشند. فرآیند تصمیم‌گیری شامل شناسایی یک مشکل یا موقعیت، جمع آوری اطلاعات، ارزیابی گزینه ها، انتخاب و اقدام است. برای کمک به کودکان در درک این فرآیند، والدین و مراقبان می‌توانند با توضیح اهمیت تصمیم‌گیری و اینکه چگونه می‌تواند بر زندگی آنها تأثیر بگذارد، شروع کنند. کودکان را تشویق کنید تا در مورد پیامدهای انتخاب‌هایشان چه مثبت و چه منفی فکر کنند. این را می‌توان با پرسیدن سوالاتی مانند “به نظر شما در صورت انتخاب این گزینه چه اتفاقی می‌افتد؟” یا “اگر این تصمیم را می‌گرفتی چه احساسی داشتی؟” به کودکان آموزش داد.

والدین همچنین می‌توانند کودکان را تشویق کنند تا تصمیم گیری را در زندگی روزمره خود تمرین کنند، مانند انتخاب لباس یا بازی. این می‌تواند به آنها کمک کند تا اعتماد به نفس خود را افزایش دهند و مهارتهای تفکر انتقادی را توسعه دهند. در نظر داشته باشید، تصمیم گیری یک فرآیند است و ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. کودکان را تشویق کنید تا از اشتباهات خود درس بگیرند و برای تصمیمات آینده خود را اصلاح کنند. با درک فرآیند تصمیم‌گیری، کودکان می‌توانند مهارتهای مهم زندگی را توسعه دهند که تا در بزرگسالی به آنها خدمت کند.

تصمیم گیری در کودکان
مهارت تصمیم‌گیری درست، کودکان را در معرض عواقب کارهایشان قرار می‌دهد و فرصتی برای یادگیری فراهم می‌کند

مزایای توسعه مهارتهای تصمیم گیری برای کودکان

تصمیم‌گیری درست، کودکان را در معرض عواقب کارهایشان قرار می‌دهد

کودکان باید درک کنند که انتخابهایشان عواقبی دارد. آنها ابتدا این را زمانی که برای غذا گریه می‌کنند یاد می‌گیرند، اما برای تبدیل شدن به بزرگسالانی همدل و مسئولیت پذیر، باید بیاموزند که چگونه اعمالشان بر خود و دیگران تأثیر می‌گذارد  و چرا. نتیجه یک تصمیم ممکن است آن چیزی نباشد که آنها به آن امیدوار بودند، یا آنچه که می‌خواستند اتفاق بیفتد ممکن است در واقع بهترین اتفاق نباشد. به فرزندتان کمک کنید پیامدهای آن را به سلامتی مرتبط کند و از اشتباهات به عنوان فرصت یادگیری استفاده کند.

تصمیم گیری در کودکان
فکر کردن قبل از انجام کار از دیگر مزایای مهارت تصمیم گیری است و کودکان را به سمت اهداف معقول هدایت می‌کند

تصمیم‌گیری درست به کودکان یاد می‌دهد که قبل از انجام کاری به آن فکر کنند

وقتی بچه ها عواقب را درک کنند می‌توانند ببینند که چگونه انتخابها بر یک تصویر بزرگتر که آینده آنها باشد تأثیر می‌گذارد. آنها همچنین می‌توانند یاد بگیرند که چگونه تصمیماتی که برای رضایت فوری می‌گیرند ممکن است باعث شود تا به آنچه واقعاً در بلند مدت مهم است توجه نداشته باشند. داشتن هدف باعث ایجاد انگیزه می‌شود و به تصمیمات کوچکتر جهت می‌دهد. صبور بودن و شکیبایی داشتن در زمان انتظار برای یک دستاورد می‌تواند برای کودکان چالش برانگیز باشد، بنابراین مطمئن شوید که به فرزندتان کمک می‌کنید تا هدف معقولی را تعیین کند و بتواند به آن افتخار کند.

تصمیم‌گیری به کودکان کمک می‌کند تا تأثیر مادام العمر بر جوامع به عنوان یک کل داشته باشند

وقتی افراد برنامه ریزی بلندمدت برای زندگی خود را تمرین می‌کنند، گزینه‌ها و فرصتهای بیشتری را برای برنامه ریزی برای نتایج مثبت به خود می‌دهند. همانطور که فرزندتان می‌آموزد که چگونه اعمالش بر آینده‌اش تأثیر می‌گذارد، می‌توانید به او بیاموزید که چگونه تصمیم‌ها بر افراد دیگر و جوامعشان تاثیر می‌گذارد. جوامع توسط افرادی که به آنها تعلق دارند ساخته می‌شوند و همانطور که فرزند شما به فردی خودآگاه و همدل تبدیل می‌شود، می‌تواند کمک‌های مثبتی به اطرافیان خود کند.

تصمیم گیری در کودکان
وقتی تصمیمات نتایجی دارند که واقعاً قابل مشاهده و احساس است، کودکان تأثیر واقعی افکار مستقل خود را بر زندگی‌شان می‌آموزند. درک این موضوع که افکار آنها اهمیت دارد، نیروبخش است.

تصمیم‌گیری کودکان را توانمند و اعتماد به نفس ایجاد می‌کند

وقتی تصمیمات نتایجی دارند که واقعاً قابل مشاهده و احساس است، کودکان تأثیر واقعی افکار مستقل خود را بر زندگی‌شان می‌آموزند. درک این موضوع که افکار آنها اهمیت دارد، نیروبخش است. این انگیزه برای ادامه تمرین تصمیم گیری سالم است. نتایج مثبت باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود و این مهم است زیرا کودکان محدودیتها و مرزها را در کنترل شخصی خود کشف می‌کنند. با مهارتهای تصمیم گیری خوب، بچه ها این اختیار را دارند که تصمیماتی بگیرند که بر اساس آن می‌توانند از یاد بگیرند و رشد کنند.

تصمیم‌گیری درست به کودکان کمک می‌کند تا خودشان را کشف کنند

در زندگی این مهم است که بتوانید خودتان را ارزیابی کنید. تلقین مهارت تصمیم‌گیری به کودکان کمک می‌کند تا نقاط قوت، ضعف، قدرت، توانایی‌ها، استعدادها و محدودیتهای خود را بشناسند. تصمیم‌گیری به آنها کمک می‌کند تا در نهایت شروع به درک آنچه دوست دارند یا دوست ندارند کنند و علاوه بر این به آنها کمک می‌کند تا حس هویت و هدف خود را توسعه دهند.

تصمیم گیری در کودکان
تلقین مهارت تصمیم‌گیری به کودکان کمک می‌کند تا نقاط قوت، ضعف، قدرت، توانایی‌ها، استعدادها و محدودیتهای خود را بشناسند.

چگونه می توانیم به کودکان کمک کنیم تا مهارتهای تصمیم گیری خوب را توسعه دهند؟

تصمیمات خوب به کودک کمک می‌کند تا به سلامت اجتماعی، عاطفی و جسمی خود و اطرافیانشان اهمیت بدهند. بنابراین، برای کودکان بسیار مهم است که فرآیند تصمیم‌گیری را به وضوح درک کنند تا بتوانند همیشه با اعتماد به نفس و نگاه مثبت تصمیم بگیرند.

روشهایی برای توسعه مهارتهای تصمیم گیری

هدف گذاری کردن را به آنها آموزش دهید

از همان ابتدا کودکان را تشویق کنید که به اهداف کوچک فکر کنند و به آنها برسند. این هنر «تمرکز» را تلقین خواهد کرد. این به نوبه خود آنها را تشویق می‌کند تا راه هایی برای رسیدن به اهدافشان بیابند و خودآگاهی و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.

تصمیم گیری در کودکان
پرسیدن سوالات منطقی از کودکان باعث می‌شود که آنها به دقت روی یک موضوع فکر کنند و در مورد تمام جنبه‌های تصمیم خود عمیقاً فکر کنند

سوالات قابل تامل از آنها بپرسید

پرسیدن سوالات منطقی، مهارتهای تصمیم گیری را در کودکان تقویت می‌کند. این باعث می‌شود که آنها به دقت روی یک موضوع فکر کنند و در مورد تمام جنبه‌های تصمیم خود عمیقاً فکر کنند.

برای تصمیم گیری متناسب با سن، انتخاب هایی ارائه دهید

شانس تمرین انتخاب می‌تواند حس استقلال را در کودکان ایجاد کند و به آن‌ها قدرت دهد تا گزینه مناسب را با صداقت انتخاب کنند. آنها را در تصمیم‌گیری های ساده و روزمره بگنجانید، چند انتخاب بدهید و از آنها راهنمایی بخواهید.

تفکر انتقادی را تشویق کنید

با پرسیدن سؤالات باز (سوالاتی که محدودیت برای پاسخگویی ایجاد نمی‌کنند) و تشویق کودکان به سنجش مزایا و معایب انتخاب‌هایشان به آنها بیاموزید که انتقادی فکر کنند.

   مطلب مرتبط : تفکر انتقادی و خلاق در کودکان
تصمیم گیری در کودکان
کودکان با مثال یاد می‌گیرند، پس با تصمیم گیری‌های متفکرانه و توضیح استدلال خود برای آنها الگوی خوبی باشید

 

الگوی تصمیم‌گیری خوبی برای کودکان و فرزندان خود باشید

کودکان با مثال یاد می‌گیرند، پس با تصمیم گیری‌های متفکرانه و توضیح استدلال خود برای آنها الگوی خوبی باشید.

مهارتهای حل مسئله را به آنها آموزش دهید

با تشویق کودکان به شناسایی و ارزیابی راه حل های مختلف برای یک مشکل، به یادگیری مهارتهای حل مسئله کمک کنید.

مطلب مرتبط : مهارت حل مسئله در کودکان

استقلال را در کودکان خود تقویت کنید

به کودکان اجازه دهید تا خودشان و در حد منطق و درک خود تصمیم بگیرند و در عین حال آنها را تشویق کنید که مسئولیت انتخابهای خود را با توجه به منطقی که ارائه داده‌اند بپذیرند.

به کودکان اطلاعات مناسب ارائه دهید

اطلاعات دقیق، مناسب سن و متناسب با درک کودکان را در اختیار آنها قرار دهید تا به آنها در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنید.

تصمیم گیری در کودکان
اطلاعات دقیق، مناسب سن و متناسب با درک کودکان را در اختیار آنها قرار دهید تا به آنها در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کنید

از تاب آوری و شیکبایی حمایت کنید

کودکان را تشویق کنید تا از اشتباهات و ناکامی‌ها عقب نشینی نکنند و به آنها بیاموزید که شکستها فرصتهایی برای یادگیری و رشد هستند.

مراحل تصمیم‌گیری را با کودکان به اشتراک بگذارید

برای کمک به رشد مهارتهای استدلال در کودکان، ساده کردن فرآیند تصمیم‌گیری برای آنها مهم است. برای اینکار می‌توانید به آنها توصیه کنید که این مراحل را در ذهن خود دنبال کنند :

– گزینه‌های موجود برای تصمیم گرفتن را در نظر بگیرند

– انتخابها را ارزیابی کنند و از میان آنها بهترین را انتخاب کنند

– به انتخاب خود عمل کنند و نحوه عملکرد آن را تماشا کنند

تصمیم گیری در کودکان
کمک به کودکان برای توسعه مهارتهای اساسی زندگی، نیازمند زمان و صبر است، اما با راهنمایی شما، کودکان می‌توانند تمرین‌های سالمی را آغاز کنند که تا مادام‌العمر ادامه داشته باشد.

نقش برنامه‌ریزی بلندمدت در تصمیم گیری

کودکانی که یاد می‌گیرند تأثیرات بلندمدت تصمیم‌های خود را در نظر بگیرند، انتخاب‌های مسئولانه‌تری دارند و مهارتهای تصمیم‌گیری بهتری را توسعه می‌دهند. والدین و مراقبان می‌توانند با کمک به کودکان در تعیین اهداف، بحث در مورد مراحل مورد نیاز برای دستیابی به آنها و تشویق آنها به فکر کردن در مورد اینکه چگونه انتخاب‌هایشان بر آینده آنها تأثیر می‌گذارد، برنامه ریزی طولانی مدت را تشویق کنند. با گنجاندن برنامه‌ریزی بلندمدت در تصمیم‌گیری، کودکان می‌توانند حس هدف و جهت‌گیری را در خود پرورش دهند و تصمیماتی بگیرند که با ارزش‌ها و اهدافشان همسو باشد.

سخن پایانی

آموزش مهارتهای تصمیم‌گیری خوب، توانمندسازی نسل جوان برای عبور از چالشهای زندگی به سوی بزرگسالی است. آنها را از دوران کودکی شروع کنید و به فرزندان و کودکان خود کمک کنید تا در تمامی مراحل زندگی خود لحظات بهتری داشته باشند. کمک به کودکان برای توسعه مهارتهای اساسی زندگی، نیازمند زمان و صبر است، اما با راهنمایی شما، کودکان می‌توانند تمرین‌های سالمی را آغاز کنند که تا مادام‌العمر ادامه داشته باشد.

 

 

 

 

مطالبی که می‌تواند برای شما مفید باشد :

   والدین و آموزش رفتار منطقی به کودکان – قسمت اول

   والدین و آموزش رفتار منطقی به کودکان – قسمت دوم

   5 سالگی و نقاط عطف رشد کودک

زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
دسترسی سریع