موانع یادگیری کودکان در خانه

موانع یادگیری کودکان در خانه
خلاصه آنچه در این مطلب خواهید خواند
غلبه بر موانع یادگیری کودکان در خانه برای کمک به یادگیری و رشد آنها بسیار مهم و ضروری است. مدارس و محیط‌ها می‌توانند با استفاده از منابع موجود و رویکردهای خلاقانه خود به این موضوع بپردازند تا به تغییر مفاهیم فرهنگی از قبل موجود در مورد یادگیری در خانه کمک کنند.

چه موضوعاتی بر یادگیری کودکان در خانه تاثیر می گذارد؟

موانع یادگیری کودکان در خانه به عوامل متعددی مانند محیط خانه، مشکلات خانوادگی، شرایط اقتصادی، محدویتهای جسمی و . . . بستگی دارد.  شواهد حاکی از آن است که مشارکت والدین در یادگیری اولیه بیش از هر عامل دیگری مانند درآمد خانواده، تحصیلات والدین یا محیط مدرسه بر رفاه و پیشرفت کودکان تأثیر دارد.

موانع یادگیری کودکان در خانه
مشارکت والدین در یادگیری اولیه بیش از هر عامل دیگری بر رفاه و پیشرفت کودکان تأثیر دارد

الف) والدین

والدین تعدادی از عوامل را بیان کرده‌اند که احساس می‌کنند توانایی آنها را برای مشارکت بیشتر در یادگیری فرزندشان محدود می‌کند که از موانع بیرونی خارج از کنترل والدین تا موانع فردی خاص در شرایط زندگی شخصی در نوسان هستند.

موانع بیرونی برای یادگیری در خانه می‌تواند چند وجهی باشد و موانع فردی برای یادگیری در خانه می‌تواند ناشی از شرایط اجتماعی – اقتصادی فرد مانند فقر، الگوهای کاری یا طرد اجتماعی باشد. برخی از والدین همچنین فرضیات شخصی در مورد سطح مشارکت خود در یادگیری فرزندشان دارند.

در جوامعی که سطوح متعددی از محرومیت وجود دارد، آرزوهای والدین برای فرزندانشان زیاد است، اما آنها «احساس می‌کنند که نمی‌توانند با یادگیری فرزندشان در خانه درگیر شوند و دانش و تجربه خود را برای کمک به فرزندانشان ناکافی می‌دانند.

موانع یادگیری کودکان در خانه
موانع فردی برای یادگیری در خانه می‌تواند ناشی از شرایط اجتماعی – اقتصادی فرد مانند فقر، الگوهای کاری یا طرد اجتماعی باشد

والدین و خانواده‌ها می‌توانند در مواقعی نیاز به حمایت تمرین‌کنندگان داشته باشند تا به آنها کمک کند از یادگیری فرزندشان در خانه حمایت کنند و برنامه درسی را درک کنند. ایجاد رابطه معنادار بین خانواده ها و محیط مدرسه یک نقطه شروع ضروری است که باید یک فرآیند ارتباطی دو طرفه باشد. پس از آن تمرکز بر اصول یادگیری در خانه به ایجاد روابط و تعاملات بین خانه و محیط مدرسه کمک خواهد کرد و همچنین برای خانواده ها مفید است.

علاوه بر این، والدین ممکن است برای درک یادگیری که در محیط مدرسه در جریان است به کمک و حمایت نیاز داشته باشندو در مقابل مسئولین مدرسه همچنین نیاز دارند که از والدین و خانواده ها در مورد یادگیری در خانه و همچنین محیط یادگیری خانه بدانند.

موانع یادگیری کودکان در خانه
تکالیف مدرسه اغلب می تواند منبع استرس اضافی برای خانواده هایی باشد که کمترین ظرفیت را برای انجام وظایف دارند

ب) مشق شب

مشق شب به عنوان تکلیفی است که معلمان به دانش‌آموزان می‌دهند تا خارج از درس‌های معمولی انجام شوند. چنین وظایفی می تواند شامل سواد، شمارش و فعالیت هایی برای توسعه مهارت های پرس و جو یا حل مسئله باشد. تکالیف اغلب می تواند منبع استرس اضافی برای خانواده هایی باشد که کمترین ظرفیت را برای انجام وظایف دارند.

یافته‌های مروری بر بهترین عملکرد در مشارکت والدین با والدین کودکان 9 تا 13 ساله نشان داد که:

 • درصدی از والدین گزارش کردند که مدرسه فرزندشان منابع کمی یا بدون هیچ منبعی برای کمک به یادگیری فرزندشان در خانه فراهم کرده است.
 • درصدی از والدین گزارش کردند که فرزندشان حداقل یک بار در هفته برای انجام کارهای مدرسه و تجدید نظر درخواست کمک و مشاوره می کند.
 • طبق گزارش به دست آمده از کودکان آنها دوست دارند والدینشان در مورد آنچه در کلاس می آموزند بیشتر بدانند تا بتوانند حمایت بیشتری در خارج از کلاس ارائه دهند.
 • درصدی از والدین گزارش کردند که بیشتر روزها یا هر روز از آنها درخواست کمک می شود.
 • درصدی از والدین گزارش دادند که اغلب خود را قادر به کمک به کودکان در انجام تکالیف خانه نمی دانند، زیرا آنها موضوعی را که در کلاس یاد می گیرند درک نمی کنند.
 • درصدی از والدین از حمایت و راهنمایی در مورد بهترین روش برای حمایت از یادگیری فرزندشان در خانه استقبال می کنند.
موانع یادگیری کودکان در خانه
تکالیف موثر با مشارکت و حمایت بیشتر والدین مرتبط است

تکالیف موثر با مشارکت و حمایت بیشتر والدین مرتبط است. با این وجود، گاهی اوقات هدف از انجام تکالیف برای کودکان کاملاً روشن نیست. در جایی که مدارس از تکالیف مقرر دور می‌شوند و به سمت یادگیری بیشتر در خانه حرکت می‌کنند، همیشه این موضوع به روشی که به راحتی قابل درک باشد به والدین منتقل نمی‌شود. تمرین‌کنندگان باید مراقب باشند تا اطمینان حاصل کنند که دلایل تغییر رویکرد مدارس و همچنین توضیح نتایج یادگیری مورد نظر را با والدین و خانواده‌ها در میان می‌گذارند.

موانع یادگیری کودکان در خانه
برخی از والدین از حمایت و راهنمایی در مورد بهترین روش برای حمایت از یادگیری فرزندشان در خانه استقبال می کنند

غلبه بر موانع یادگیری در خانه

غلبه بر موانع یادگیری در خانه و افزایش ظرفیت والدین ممکن است مستلزم دور شدن از روش های سنتی باشد. فرآیند تعامل اولیه با والدین و تکنیک های مورد استفاده در ایجاد روابط و اعتماد بسیار مهم است که یک عامل انگیزشی در خانواده هایی است که معمولاً ممکن است درگیر نباشند. همکاری با والدین و  خانواده ها برای یادگیری در خانه ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این امر نتایج را برای کودکان بهبود می بخشد، نابرابری را کاهش می دهد و شکاف رسیدن به موفقیت را از بین می برد.

عوامل دیگری که می تواند بر خانواده ها و یادگیری در خانه تأثیر بگذارد می تواند شامل :

 • محدودیتهای جسمی، ذهنی و بیماری های خاص
 • شرایط خاص زندگی مانند بارداری و . . .
 • مشکلات سواد
 • مسئولیت های مراقبتی
 • خانواده های خدماتی
 • والدین غایب
 • کمبود اعتماد به نفس والدین
 • محدودیتهای نژادی در برخی از کشورها
موانع یادگیری کودکان در خانه
غلبه بر موانع یادگیری در خانه برای کمک به یادگیری و رشد کودکان بسیار مهم است

طبق تحقیقات انجام شده، افزایش تمرکز و ارتقای یادگیری در خانه نتیجه مثبت قانون مشارکت والدین بوده است. همه مسئولین مدارس باید به ایجاد پیوند بین آنچه در محیط مدارس آموزش داده می شود و فرصت های یادگیری در خانه و جامعه ادامه دهند. همچنین باید پیوندهایی ایجاد شود تا به والدین کمک کند تا متوجه شوند که چگونه یادگیری در خانه همچنان در تمام مراحل سفر یادگیری کودک از جمله در سال های دبیرستان و بعد از آن تأثیر می گذارد.

غلبه بر موانع یادگیری در خانه برای کمک به یادگیری و رشد کودکان بسیار مهم است. مدارس و محیط‌ها می‌توانند با استفاده از منابع موجود و رویکردهای خلاقانه خود به این موضوع بپردازند تا به تغییر مفاهیم فرهنگی از قبل موجود در مورد یادگیری در خانه کمک کنند. فعالان در این زمینه باید آگاه باشند که یادگیری در خانه چیست و چگونه می‌توانند از والدین و خانواده‌ها در این زمینه حمایت کنند.

موانع یادگیری کودکان در خانه
یادگیری در خانه عنصر مهمی برای کمک به از بین بردن مشکلات دستیابی به موفقیت است

جمع بندی

هدف این بررسی ارائه اطلاعات و وضوح برای تمرین‌کنندگان در مورد یادگیری در خانه است. عناصر کلیدی در این بررسی به چشم می خورد که به سیاست‌گذاران، دست اندرکاران و محققان مرتبط است. بررسی شواهد این نکته را مشخص و  برجسته می کند که یادگیری در خانه عنصر مهمی برای کمک به از بین بردن مشکلات دستیابی به موفقیت است. یادگیری در خانه به خودی خود می تواند مستلزم فعالیت های نسبتا کم هزینه یا بدون هزینه باشد که اثرات طولانی مدت تا سن 16 سالگی را به همراه دارد.

افراد، سازمان ها و موسساتی که یادگیری در خانه را دنبال می کنند باید حرکت فعالانه به مرحله ایجاد مشارکت‌های یادگیری با والدین و شرکا را در نظر بگیرند. علاوه بر این آنها باید تشویق ها بیشتری ارائه دهند و فرصت هایی برای والدین و خانواده ها برای یادگیری در خانه با فرزندشان فراهم کنند.


مطالبی که می‌تواند برای شما مفید باشد : 

     یادگیری در خانه

     والدین و علاقه مندی به آموزش خانگی فرزندان

زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
دسترسی سریع