مربیان آموزش خانگی چه ویژگی هایی دارند؟

مربیان کودک افرادی هستند که یک محیط یادگیری امن و تعاملی را برای کودکان ایجاد می‌کنند، محیطی که در آن کودکان مهارتهای اجتماعی و عزت نفس را در خود پرورش می‌دهند و به یادگیرندگان مادام العمر تبدیل می‌شوند و مربیان این آموزش را به یکی از مهم‌ترین و با ارزش‌ترین مشاغل در دنیا تبدیل می‌کنند.

بیشتر بخوانید