هوش بدنی – حرکتی در کودکان

کودکان با هوش بدنی – حرکتی از بازی کردن لذت می‌برند و اغلب در ورزش، بازیهای پرتحرک، ساخت و ساز، رقص، کارهای عملی، کار با مواد علمی و هنرها و صنایع دستی موفق هستند. این فعالیتها شامل دقت، سرعت و هماهنگی فیزیکی با استفاده از ذهن و مهارتهای حرکتی ظریف و درشت است.

بیشتر بخوانید

سیستم آموزشی رجیو امیلیا

رجیو املیا رویکردی در آموزش است که کودکان بر مسیر و شیوه آموز کنترل دارند و به نوعی آموزش برای کودکان شخصی سازی می شود چرا که طرفداران این رویکرد معتقد هستند هر کودک منحصر به فرد است و برای دریافت بهترین نتیجه باید آموزش برای او طراحی شود.

بیشتر بخوانید