والدین خوب چه ویژگی هایی دارند؟

ویژگی‌های یک پدر و مادر خوب ثابت یا مطلق نیست. چیزی که ممکن است برای یک پدر یا مادر خوب به نظر برسد، ممکن است برای شخص دیگری با این تعریف مناسب نباشد. اما به طور کلی، این ویژگی‌ها و عادات را می‌توان در والدینی که مهارت‌های فرزندپروری خوبی را تمرین می‌کنند، یافت.

بیشتر بخوانید

محیط یادگیری مثبت برای کودکان

محیط یادگیری ، توجه و تمرکز دانش آموزان را افزایش می‌دهد، تجارب یادگیری معنادار را ترویج می‌کند، سطوح بالاتری از عملکرد دانش آموزان را تشویق می‌کند و آنها را برای تمرین مهارتهای تفکر انتقادی سطح بالاتر ترغیب می‌کند. محیط یادگیری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روش ترجیحی فرد برای یادگیری در میان بسیاری از روش‌های دیگر داشته باشد.

بیشتر بخوانید