موفقیت در هوم اسکول

هر مادری که به فرزند خود آموزش می‌دهد دوست دارد در مدرسه خانگی موفق باشد. موفقیت در مدسه خانگی برای بسیاری از خانواده ها به معنای دستیابی به اهدافی از قبیل توسعه مهارتهای زندگی، ایجاد ویژگی های شخصیتی خوب و آماده سازی فرزندان برای ورود به جامعه و . . . در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید