الگوی رفتاری که می‌خواهید از فرزندانتان ببینید

فرزندان و نوجوانان شما همیشه مراقب کارهای شما هستند. آنها می‌بینند که چگونه استرس را کنترل می‌کنید. برخورد با دیگران و همچنین نحوه برخورد با احساساتتان را مشاهده می‌کنند. آنها مانند اسفنج‌های کوچک در تمام این اطلاعات غوطه ور می‌شوند حتی زمانی که فکر می‌کنید فرزندانتان به آنها توجه نمی کنند.

بیشتر بخوانید

بهترین والدینی باشید که می توانید باشید

تعریف فرزندپروری فرزندپروری خوب مفهومی گسترده است که جنبه های متعددی از زندگی مشترک شما و فرزندتان را در بر

بیشتر بخوانید

والدین خوب چه ویژگی هایی دارند؟

ویژگی‌های یک پدر و مادر خوب ثابت یا مطلق نیست. چیزی که ممکن است برای یک پدر یا مادر خوب به نظر برسد، ممکن است برای شخص دیگری با این تعریف مناسب نباشد. اما به طور کلی، این ویژگی‌ها و عادات را می‌توان در والدینی که مهارت‌های فرزندپروری خوبی را تمرین می‌کنند، یافت.

بیشتر بخوانید