سوئیس

موقعیت جغرافیایی سوئیس در نیمکره شمالی زمین و در قسمت غربی قاره اروپا قرار دارد. از شمال با آلمان، از

بیشتر بخوانید