نقاط عطف عاطفی و اجتماعی در 12 سالگی

والدین

نقاط عطف رشد کودکان در 12 سالگی

اگرچه اینطور به نظر می رسد که رشد مغز یک نوجوان 12 ساله متوقف شده است اما توسعه آن به هیچ وجه به پایان نرسیده است. تفکر انتزاعی، حل مسئله و منطق برای آنها آسان‌تر می‌شود و با ادامه بلوغ، در استدلال، پردازش اطلاعات، برنامه‌ریزی بلندمدت و درنظر گرفتن سایر دیدگاه‌ها نیز بهبود می‌یابند.

Read More