نقاط عطف شناختی در 12سالگی

والدین

نقاط عطف رشد کودکان در 12 سالگی

اگرچه اینطور به نظر می رسد که رشد مغز یک نوجوان 12 ساله متوقف شده است اما توسعه آن به هیچ وجه به پایان نرسیده است. تفکر انتزاعی، حل مسئله و منطق برای آنها آسان‌تر می‌شود و با ادامه بلوغ، در استدلال، پردازش اطلاعات، برنامه‌ریزی بلندمدت و درنظر گرفتن سایر دیدگاه‌ها نیز بهبود می‌یابند.

Read More