موفقیت تحصیلی

مقالات آموزشی و پژوهشی هوم اسکول ( آموزش در خانه)

آموزش خانگی در دنیای مدرن

امروزه والدین به طور فزاینده‌ای آگاه هستند که به جایگزین‌های یادگیری نیاز دارند و قادر به ایجاد مدل‌های یادگیری متناسب با شخصیت فرزندانشان و وضعیت روانی آنها هستند. آموزش در خانه (مدرسه خانگی) هر روز بیشتر و بیشتر جذاب می‌شود و بسیاری از والدین در حال تمرین الگوهای این آموزش برای فرزندانشان هستند.

Read More
مربیان

مربیان و ایجاد انگیزه در دانش آموزان

انگیزه یک فرآیند درونی است و شرایطی را در فرد ایجاد می‌کند که خواهان تغییر در خود یا در محیط اطرافش است و به نتایجی مانند انتخاب، تلاش، پشتکار، موفقیت و . . . منجر می‌شود. وجود انگیزه در دانش آموزان را می‎توان از سطوح پافشاری آنها در انتخاب یک هدف نسبت به هدف دیگر استنباط کرد.

Read More