موانع یادگیری کودکان در خانه

غلبه بر موانع یادگیری کودکان در خانه برای کمک به یادگیری و رشد آنها بسیار مهم و ضروری است. مدارس و محیط‌ها می‌توانند با استفاده از منابع موجود و رویکردهای خلاقانه خود به این موضوع بپردازند تا به تغییر مفاهیم فرهنگی از قبل موجود در مورد یادگیری در خانه کمک کنند.

بیشتر بخوانید