محیط یادگیری مثبت

مربیان

محیط یادگیری مثبت برای کودکان

محیط یادگیری ، توجه و تمرکز دانش آموزان را افزایش می‌دهد، تجارب یادگیری معنادار را ترویج می‌کند، سطوح بالاتری از عملکرد دانش آموزان را تشویق می‌کند و آنها را برای تمرین مهارتهای تفکر انتقادی سطح بالاتر ترغیب می‌کند. محیط یادگیری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر روش ترجیحی فرد برای یادگیری در میان بسیاری از روش‌های دیگر داشته باشد.

Read More