سیستم آموزشی والدورف

سیستم آموزشی والدورف چیست؟ والدورف رویکردی آموزشی است که توسط رودولف اشتاینر و در اوایل قرن بیستم به وجود آمد.

بیشتر بخوانید