رفتار خوب داشتن با کودکان

والدین

الگوی رفتاری که می‌خواهید از فرزندانتان ببینید

فرزندان و نوجوانان شما همیشه مراقب کارهای شما هستند. آنها می‌بینند که چگونه استرس را کنترل می‌کنید. برخورد با دیگران و همچنین نحوه برخورد با احساساتتان را مشاهده می‌کنند. آنها مانند اسفنج‌های کوچک در تمام این اطلاعات غوطه ور می‌شوند حتی زمانی که فکر می‌کنید فرزندانتان به آنها توجه نمی کنند.

Read More