رشد و تغذیه کودک

والدین

کودکان پیش دبستانی و توصیه هایی برای والدین

کودکان پیش دبستانی و تربیت آنها هرگز کسل کننده نیست. یک لحظه کودک شما می‌پرسد سنگ ها از کجا می‌آیند؟ و درست زمانی که توضیحی منسجم در مورد اینکه امواج اقیانوس چگونه صخره‌های بزرگ‌تر را به می‌شکنند و به سنگ‌های کوچک‌تر تبدیل می‌کنند می‌دهیم، فریاد می‌زنند بیایید وانمود کنیم که تک شاخ هستیم!

Read More