رشد فکری در کودکان

رشد فکری چیست؟ رشد فکری که به عنوان رشد شناختی نیز شناخته می‌شود، شامل رشد ذهن و رشد زبان می‌شود.

بیشتر بخوانید