تربیت کودک

والدین

کودکان پیش دبستانی و توصیه هایی برای والدین

کودکان پیش دبستانی و تربیت آنها هرگز کسل کننده نیست. یک لحظه کودک شما می‌پرسد سنگ ها از کجا می‌آیند؟ و درست زمانی که توضیحی منسجم در مورد اینکه امواج اقیانوس چگونه صخره‌های بزرگ‌تر را به می‌شکنند و به سنگ‌های کوچک‌تر تبدیل می‌کنند می‌دهیم، فریاد می‌زنند بیایید وانمود کنیم که تک شاخ هستیم!

Read More
والدین

والدین و آموزش رفتار منطقی به فرزندان – قسمت اول

رفتار منطقی به یک فرآیند تصمیم گیری اشاره دارد که مبتنی بر انتخابهایی است که منجر به سطح مطلوب منفعت یا فایده برای یک فرد می‌شود. فرض رفتار منطقی بیانگر این است که افراد ترجیح می‌دهند اقداماتی را انجام دهند که به نفع آنها باشد در مقابل اعمالی که خنثی است یا به آنها آسیب می‌رساند.

Read More