زمین، جایی که ما زندگی می‌کنیم

زمین چه شکلی است؟ جغرافیای زمین زمین یا سیاره آبی محل زندگی تمامی انسانها است که در کشورهای مختلف زندگی

بیشتر بخوانید