آموزش خانگی شارلوت میسون

انواع روشهای آموزش خانگی

روشهای آموزش در سیستم هوم اسکول

اگرچه هر مدرسه خانگی منحصر به فرد است، سبک ها و رویکردهای خاصی برای آن وجود دارد تا به ما در آموزش کمک کند. اکثر دانش‌آموزان در خانه دقیقاً از یک سبک یا روش پیروی نمی‌کنند، در عوض، ایده‌ها و پیشنهادهایی را انتخاب می‌کنند که مناسب خانواده‌شان باشد و به روشی کاملاً سفارشی منتهی ‌شود.

Read More