آموزش برای کودکان 6 ساله

والدین

6 سالگی و نقاط عطف رشد کودک

6 سالگی می‌تواند تجربه‌ای لذت بخش و سرگرم کننده برای والدین باشد. فرزند 6 ساله شما با اینکه رشد کرده و با شما معاشرت می‌کند هنوز به توجه و حمایت نیاز دارد و در عین حال، شخصیت او در حال شکوفا شدن است. کودکان در این سن برای دوستی‌هایشان ارزش بیشتری قائل‌اند.

Read More