چگونه کودکی را تربیت کنیم که عاشق مطالعه است؟

خواندن پایه و اساس مهارتهای زندگی برای کودکان را ایجاد می‌کند که هنگام بزرگ شدن به آنها نیاز خواهند داشت. این بخشی جدایی ناپذیر از مدرسه و دانشگاه و همچنین عامل مهمی در پرورش آگاهی بیشتر از دنیای پیرامون آنهاست و علاوه بر این می‌تواند به بهبود سلامت روان کمک کند.

بیشتر بخوانید