چگونه آموزش در خانه را شروع کنم

مقالات آموزشی و پژوهشی هوم اسکول ( آموزش در خانه)

آموزش خانگی در دنیای مدرن

امروزه والدین به طور فزاینده‌ای آگاه هستند که به جایگزین‌های یادگیری نیاز دارند و قادر به ایجاد مدل‌های یادگیری متناسب با شخصیت فرزندانشان و وضعیت روانی آنها هستند. آموزش در خانه (مدرسه خانگی) هر روز بیشتر و بیشتر جذاب می‌شود و بسیاری از والدین در حال تمرین الگوهای این آموزش برای فرزندانشان هستند.

Read More