چهار فصل

کودکان

ایران کشور چهارفصل

ایران کشوری است در غرب قاره آسیا و هفتمین کشور بزرگ آسیا است. هجدهمین کشور پر جمعیت جهان است. ایران در نیمکره شمالی زمین و در غرب قاره آسیا قرار گرفته است. سه نوع آب و هوای مختلف بیابانی و نیمه بیابانی، آب و هوای کوهستانی، آب و هوای خزری.

Read More