نظريه هوش چندگانه

مهارتهای هوش چندگانه، حوزه‌ها و زمینه‌های تخصصی پرورش یافته‌ای هستند که کودکان می‌توانند روی آنها تمرکز کنند. این می‌تواند به آنها کمک کند تا با ایجاد تعادل پویا بین هوش و مهارتهای خود، نقاط قوت خود را در زمینه‌های مهارتی خاص مانند محاسبات، تدریس، کارآفرینی و غیره توسعه دهند.

بیشتر بخوانید