پرتقال

میوه پرتقال چه ویژگی هایی دارد؟ منطقه بومی یا اولین محل رشد منشا اصلی درخت پرتقال منطقه‌ای میان جنوب چین

بیشتر بخوانید