هوش موسیقایی در کودکان

این هوش که به عنوان سبک یادگیری شنیداری (شنیداری – موسیقی – ریتمیک) نیز شناخته می‌شود، یکی از هشت نوع هوش تعریف شده در نظریه هوش‌های چندگانه هاوارد گاردنر است. سبک یادگیری موسیقی به توانایی فرد در درک و پردازش صدا اشاره دارد. ریتم، الگوهای صدا، روابط بین صداها، و توانایی پردازش قافیه و سایر اطلاعات شنیداری.

بیشتر بخوانید