هوش بین فردی در کودکان

هوش بین فردی در مورد توانایی درک احساسات و رفتار دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با آنهاست. هیچ فردی یک جزیره نیست و همه باید بیاموزند که چگونه با اطرافیان خود تعامل مؤثری داشته باشند. کیفیت زندگی افراد دارای هوش بین فردی معمولاً بسیار بهتر از کسانی است که آن را توسعه نمی‌دهند.

بیشتر بخوانید

نظريه هوش چندگانه

مهارتهای هوش چندگانه، حوزه‌ها و زمینه‌های تخصصی پرورش یافته‌ای هستند که کودکان می‌توانند روی آنها تمرکز کنند. این می‌تواند به آنها کمک کند تا با ایجاد تعادل پویا بین هوش و مهارتهای خود، نقاط قوت خود را در زمینه‌های مهارتی خاص مانند محاسبات، تدریس، کارآفرینی و غیره توسعه دهند.

بیشتر بخوانید