مشاهیر جهان – قسمت اول ابن سینا

ابن سینا دانشمند بزرگ ایرانی تولد و مرگ ابن سینا ابن سینا در تاریخ 1 شهریور سال 359 خورشیدی (قرن

بیشتر بخوانید