مرغابی

کودکان

اردک

اردک یا مرغابی، پرنده‌ای تخمگذار و آبزی است که مدت زیادی از عمر خود را در آبهایی مانند برکه، نهر و رودخانه و یا نزدیک آن می‌گذراند. از نظر زیست‌شناسی(بیولوژیکی) اردکها، غازها و قوها از یک خانواده هستند که به آن آناتیدی گفته می‌شود. اردکها از زندگی در فضای باز لذت می برند.

Read More