مادر خوب بودن

والدین

والدین خوب چه ویژگی هایی دارند؟

ویژگی‌های یک پدر و مادر خوب ثابت یا مطلق نیست. چیزی که ممکن است برای یک پدر یا مادر خوب به نظر برسد، ممکن است برای شخص دیگری با این تعریف مناسب نباشد. اما به طور کلی، این ویژگی‌ها و عادات را می‌توان در والدینی که مهارت‌های فرزندپروری خوبی را تمرین می‌کنند، یافت.

Read More