علایق کودک در هوم اسکول

هوم اسکول

یادگیری مبتنی بر علاقه در هوم اسکول

یادگیری مبتنی بر علاقه یک طرز فکر و رویکردی برای آموزش کودکان شماست. شما به عنوان والدین یا مربیان علایق کودکانتان را تشخیص می‌دهید و برای آنها وقت می‌گذارید تا به آرامی آنچه را که کنجکاویشان را برمی‌انگیزد، کشف کنید. این مستلزم عادت به حضور، توجه و دیدن آنچیزی است که باعث روشن شدن کودکانتان می‌شود.

Read More