دانشگاه سینگهوا

کودکان

پکن، شهر ممنوعه

پکن پایتخت کشور چین و یکی از کهنترین و قدیمی ترین شهرهای آن است که از اواخر حکومت سلسله مغولی یوآن یعنی اواخر قرن 13 تا به امروز پایتخت کشور چین بوده است. پکن به دلیل قدمت زیاد دارای بناهای تاریخی و مهمی همچون شهر ممنوعه، دیوار چین، معبد آسمان و . . . است.

Read More