خرس پاندا

کودکان

پاندا

مهمترین ویژگی پانداها لکه‌های سیاه و سفید روی پوست آنها است. صورت، گردن و نیم تنه آنها سفید و دور چشم، گوش، دم، پاها و شانه‌های آنها سیاه رنگ است. پوستشان به شکل خز، ضخیم و روغنی است که بدن آنها را در آب و هوای خنک و مرطوب جنگل‌های بامبو گرم نگه می‌دارد.

Read More