اقیانوس اطلس

اقیانوس اطلس یا آتلانتیک اقیانوس اطلس بعد از اقیانوس آرام بزرگترین اقیانوس جهان است که قاره آمریکا را از قاره‌های

بیشتر بخوانید