تقویت هوش منطقی – ریاضی

مربیان

هوش منطقی – ریاضی در کودکان

هوش منطقی ـ ریاضی یکی از هشت نوع سبک یادگیری یا هوش است که در نظریه هوش چندگانه هاوارد گاردنر روانشناس رشد تعریف شده است. هوش‌های چندگانه به توانایی فرزند شما در استدلال، حل مسائل و یادگیری با استفاده از اعداد، اطلاعات بصری انتزاعی و تجزیه و تحلیل روابط علت و معلولی اشاره دارد.

Read More