تاثیر مثبت بر عزت نفس فرزندان

والدین

پرورش عزت نفس در فرزندان

عزت نفس سالم یکی از مهمترین ویژگی‌های رشد سالم کودک است. سلامت اجتماعی، رفتاری و عاطفی کودک نقش مهمی در نحوه برخورد او با شکست‌ها، فشار همسالان و سایر چالش‌ها در طول زندگی دارد.

علاوه بر این، عزت نفس مثبت نیز یک عامل محافظتی برای سلامت روان است. پرورش عزت نفس به رفتار اجتماعی مثبت کودکان کمک می‌کند و زمانی که فرزندتان استرس و موقعیت‌های منفی را تجربه می‌کند، به عنوان یک حائل و محافظ عمل می‌کند.

Read More