اردک و نژادهایش

نژاد اردک در جهان دارای تنوع زیادی است و اردکها یکی از متنوع ترین نژاد پرندگان و حیوانات هستند. تفاوت

بیشتر بخوانید