آموزش با کیفیت

والدین

اهمیت آموزش دوران کودکی

آموزش ابتدایی دوران کودکی که به عنوان پیش دبستانی نیز شناخته می‌شود، دوره آموزشی است که قبل از ورود کودک به محیط آموزشی ابتدایی رخ می‌دهد و بر رشد کلی کودک تمرکز می‌کند. آموزش در دوران کودکی برای کمک به کودکان برای توسعه مهارتهای مورد نیاز برای موفقیت در آینده ضروری است.

Read More