آبشار نیاگارا

کودکان

کشور کانادا

کانادا دومین کشور بزرگ جهان بعد از روسیه و بزرگترین کشور قاره آمریکا است. از شمال با اقیانوس منجمد شمالی، از جنوب با کشور ایالات متحده آمریکا، از شرق با اقیانوس اطلس و از غرب با اقیانوس آرام همسایه است و به دلیل نزدیکی به قطب شمال به سرزمین سفید بزرگ شمالی نامیده می شود.

Read More