ارتباطات اجتماعی در هوم اسکول

محدودیت ارتباطات اجتماعی در سیستم آموزشی هوم اسکول از عمده ترین انتقادهایی است که به این سیستم آموزشی می شود اما این انتقاد  ناشی از عدم آگاهی از این سیستم آموزشی است. این دسته از افراد به خاطر اسم این سیستم آموزشی که به آموزش در خانه یا مدرسه خانگی ترجمه می شود به اشتباه گمان می کنند که دانش آموز در سیستم آموزشی هوم اسکول تمام اوقات شبانه روز خود را در منزل سپری می کند. که این تصور از آنچه در واقعیت اتفاق می افتد بسیار فاصله دارد. برای بررسی دلایل رد این ادعا شما را به مشاهده این ویدئو دعوت می کنیم