اولین مصاحبه اختصاصی دُرویان با خانواده هوم اسکول (خانواده قربانی)

آقای دکتر حمزه قربانی و خانم دکتر زهرا الله‌وردی از موفقترین خانواده‌های هوم اسکول در ایران هستند. این والدین گرامی روند مدرسه خانگی خودش رو با تحقیقات علمی و با بررسی های دقیق انجام دادند . پلتفرم آموزشی هوم اسکول دُرویان افتخار آشنایی با این خانواده محترم رو داشته و برای آشنایی بیشتر شما مخاطبان گرامی با سیستم آموزشی هوم اسکول و این خانواده موفق و فرزندان گرامیشون یک مصاحبه اختصاصی رو با این خانواده هوم اسکول ترتیب داده که به پیشگاه دیدگان محترم شما خانوادهای گرامی تقدیم می کند. امیدوراریم پاسخ بسیاری از سوالاتتون رو در این مصاحبه پیدا کنید.

اگر شما هم خانواده هوم اسکول دیگری می‌شناسید به ما معرفی کنید تا با اون ها هم بیشتر آشنا بشیم.

پلتفرم آموزشی هوم اسکول دُرویان همواره همراه شما در راهاندازی مدرسه خانگی خود و ورود به سیستم آموزشی هوم اسکول هست از مشاوره رایگان هوم اسکول دُرویان استفاده کنید.