نویسنده: ادمین دُرویان

"دُرویان مدیا" رسانه تخصصی هوم اسکول به زبان فارسیوبینار

وبینار چهارم با موضوع: بررسی نیازهای والد – مربیان هوم اسکول و خدمات پلتفرم آموزشی هوم اسکول دُرویان

در این ویدئو بررسی می‌کنیم که نیازهای خانوادهای هوم اسکول چیست و پلتفرم آموزشی هوم اسکول دُرویان با چه ویژگی‌ها

Read More