لطفا نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...

ما برای ارتقاء کیفیت آموزشی در سیستم هوم اسکول در ایران تلاش می‌کنیم چیزی که دغدغه همه‌ی شما والدین گرامی است.

شما را به اشتراک نظرات خود با ما از طریق تکمیل فرم نظر سنجی زیر دعوت می‌کنیم.

از اینکه در این مسیر مشارکت و مقداری از وقت خود را صرف این‌کار می‌کنید بسیار سپاسگذاریم.

فرم نظر سنجی

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید.

1- تا چه حدودی تمایل دارید خودتان به فرزندتان آموزش دهید؟
2- تا چه حدودی تمایل داریداز مربی (متخصص) برای آموزش فرزند خود استفاده کنید؟
3- به نظر شما غیر از مباحث درسی مهارت های فردی-اجتماعی و... برای فرزند شما تا چه حد مفید است؟

تا چه میزان با جملات زیر موافق هستید؟

4- آموزش باید مطابق با سبک زندگی و شرایط خانوادگی باشد.
5- آموزش منعطف و متنوع تأثیر زیادی بر یادگیری کودک دارد.
6- در آموزش به کودکان علاقه و استعداد آنها را باید مد نظر قرار داد.
7- در نظر گرفتن سبک یادگیری کودکان در آموزش به آنها اهمیت زیادی دارد.
8- هرکودکی بدون توجه به سنش سرعت یادگیری متفاوتی نسبت به همسالان خود دارد.
9- آموزش مهارت ها در قالب بازی تأثیر بیشتری نسبت به آموزش سنتی دارد.
10- خانه مهم ترین محیط آموزشی برای کودک است.
11- در سیستم Home School (هوم اسکول) ارتباطات اجتماعی به شکل هدفمندی شکل میگیرد.(Required)